Κρυοθεραπεία

Κρυοθεραπεία 

Η κρυοθεραπεία, μέσα από τις διάφορες μορφές της στοχεύει στη μείωση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του σώματος, χρησιμοποιώντας ψυχρά επιθέματα, δέστρες κρυοσυμπίεσης ή συσκευές ψυχρού αέρα.