Πρεσοθεραπεία

Ηλεκτρομάλαξη – Πρεσοθεραπεία

Οι συσκευές ηλεκτρομάλαξης και πρεσοθεραπείας συμπληρώνουν άριστα την εργαλειοθήκη του φυσικοθεραπευτή προσφέροντας έντονη εν τω βάθει μάλαξη και συμπίεση άνω ή κάτω άκρου αντίστοιχα.