Διαθερμία

Διαθερμία 

Οι διαθερμίες βραχέων κυμάτων και μικροκυμάτων αποτελούν μία θεραπευτική μέθοδο, που στοχεύει στη θέρμανση των βαθύτερων ιστών.

Μέσω μίας τεχνικής διάταξης, η εκπεμπόμενη υψίσυχνη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια μετατρέπεται μέσα στο σώμα σε θερμότητα.