Ηλεκτροθεραπεία

Ηλεκτροθεραπεία 

Οι συσκευές ηλεκτροθεραπείας της Enraf-Nonius καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο παθήσεων και συμπτωμάτων.

Διαθέτουν στη γκάμα τους όλα τα γνωστά ρεύματα,  ενώ έχουν τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των δεδομένων, κατά τη διάρκεια μίας θεραπείας.

Μπορούν να συνδεθούν με μονάδα αναρρόφησης ώστε οι θεραπείες να εκτελούνται πιο γρήγορα και αποδοτικά με τη χρήση ηλεκτροδίων βεντούζας.