Θεραπεία Laser

Θεραπεία Laser 

Τα θεραπευτικά laser είναι συσκευές ακτινοβολίας φωτός με συγκεκριμένο μήκος κύματος και προκαθορισμένη συχνότητα.

Η γκάμα της ΑΝΤΙΣΕΛ περιλαμβάνει laser με πολλαπλά μήκη κύματος και μεγάλο εύρος συχνοτήτων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.