Κρουστικά Κύματα

Κρουστικά Κύματα 

Το 1999 γεννήθηκε η μέθοδος EMS Swiss DolorClast® για θεραπεία με κρουστικά κύματα.

Με τη χρήση της τεχνολογίας Radial και Focus κρουστικών κυμάτων, η EMS προσφέρει λύση σε ασθενείς, που πάσχουν από μυοσκελετικές και άλλες παθήσεις.